บริการย่อลิงก์ สพม.น่าน (SPM NAN Short Link Service)

รองรับหนังสือราชการแปลงเลขไทยกลับเป็นเลขอารบิกอัตโนมัติ
https://spmnan.go.th/s/
ตัวอย่าง (Example) : https://spmnan.go.th/s/CustomCode